Burgerlijke Aansprakelijkheid

BA Uitbating

Als u in het kader van uw beroepsactiviteiten aansprakelijk bent voor schade bent u er wettelijk toe verplicht het slachtoffer of de slachtoffers te vergoeden. De verzekering BA Uitbating beschermt de toekomst van uw onderneming of handelszaak voor de gevolgen van een schadegeval.

Nuttige documenten

TypeDocumentRéférenceLien
Technische fiche Burgerlijke aansprakelijkheid ondernemingen000129-FCH04RCE001N-04012021
IPID fiche Burgerlijke aansprakelijkheid ondernemingen000129-IDD04RCE001N-04012021