L'Ardenne Prévoyante

Wettelijke bepalingen

L’Ardenne Prévoyante is een merk van AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen
(KB 04-07-1979, BS 14-07-1979)
Maatschappelijke zetel: Troonplein 1, 1000 Brussel (België)
BCE : 0404.483.367 – RPM Bruxelles