Objectieve BA

De Objectieve BA is een wettelijk verplichte verzekering die de materiële en lichamelijke schade dekt toegebracht aan derden als gevolg van een brand of een ontploffing die ontstaat binnen of zich uitbreidt via de door de wet beoogde publiek toegankelijke inrichtingen.

De slachtoffers kunnen bij deze inrichtingen een schadevergoeding claimen zonder dat ze het bestaan van een fout moeten aantonen.

Previous page: BA Uitbating
Next page: BA Landbouw