BA Uitbating

Als u in het kader van uw beroepsactiviteiten aansprakelijk bent voor schade bent u er wettelijk toe verplicht het slachtoffer of de slachtoffers te vergoeden. De verzekering BA Uitbating beschermt de toekomst van uw onderneming of handelszaak voor de gevolgen van een schadegeval.

Previous page: BA Jacht
Next page: Objectieve BA