Privacy bescherming Ardenne Prévoyante privacy declaratie

ARDENNE PRÉVOYANTE beschouwt het als haar opdracht om u, onze klant, te helpen om in alle gemoedsrust van het leven te genieten, door uw gezin en uw goederen tegen risico’s te beschermen. Dit houdt in dat wij gegevens moeten verzamelen om de aard van de risico’s waartegen wij u beschermen te begrijpen en u de producten en diensten te leveren die het best aan uw behoeften beantwoorden.

In de wereld van vandaag groeit het volume van beschikbare gegevens exponentieel. Dit laat ons toe om uw ervaring als klant te verbeteren door u producten op maat aan te bieden, alsook meer gerichte informatie en meer eenvoudiger en efficiëntere procedures.

Wij zijn ervan overtuigd dat het beschermen van uw persoonsgegevens van essentieel belang is wanneer wij deze opportuniteiten benutten. Daarom achten wij het belangrijk met u de principes te delen die wij toepassen bij het beheer van uw persoonsgegevens.

Ons Engagement ter Bescherming van Uw Persoonsgegevens 

De vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens respecteren is essentieel om uw vertrouwen te behouden. Daarom ook hebben wij veiligheidsprocedures ontwikkelend die uw gegevens moeten beschermen tegen elk ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking.

Een centraal Data Privacy team en een netwerk van Data Privacy Officers ziet toe op de bescherming van uw persoonsgegevens

Wij zijn de eerste verzekeringsgroep ter wereld die "Binding Corporate Rules" hebben ingevoerd. Deze regels zijn een internationaal erkende norm ter bescherming van persoonsgegevens. Ze werden goedgekeurd door de Belgische Privacy Commissie en door 15 andere Europese Privacy autoriteiten. 

Ons Engagement tot Respectvol Gebruik van Uw Persoonsgegevens           

Wij bieden u constant aangepaste oplossingen aan op het vlak van preventie en bescherming en dit na grondige analyse van de risico’s waarmee u geconfronteerd wordt. Hiervoor verzamelen wij uw persoonsgegevens die we gebruiken in naleving van de wet.

Procedures en contractuele bepalingen zorgen ervoor dat alle ARDENNE PRÉVOYANTE medewerkers, commerciële vertegenwoordigers, adviseurs en dienstverleners de vertrouwelijkheid van uw gegevens respecteren.

Bij het opstellen van een verzekeringspolis en in de loop van het contract vertrouwen klanten ons vaak bijzonder gevoelige persoonsgegevens toe. Wij beschouwen ons als de behoeders van deze gegevens die wij niet verkopen aan derden buiten de Groep. In sommige gevallen bieden wij onze klanten producten aan in samenwerking met andere ondernemingen, doch enkel als wij ervan overtuigd zijn dat deze producten een meerwaarde betekenen voor onze klanten.

Ons Engagement tot Dialoog en Transparantie          

U kunt onze “privacyclausule” nalezen op de website van de maatschappij: Privacy Bescherming

Op uw verzoek kunnen we u een overzicht bezorgen van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en waarover wij beschikken in onze dossiers.
We stellen alles in het werk om deze gegevens up-to-date te houden.
Bent u van mening dat ze fout of onvolledig zijn, dan zorgen we snel voor de nodige aanpassingen.

Het volstaat dan om ons een verzoek tot rechtzetting te sturen, voorzien van de datum en uw handtekening, samen met een recto-versokopie van uw identiteitskaart.
U kunt zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële acties van L’Ardenne Prévoyante.

Voor meer informatie, nodigen wij u uit met ons contact op te nemen op het volgende adres :

L’Ardenne Prévoyante Assurances
Data Privacy Department
Avenue des Démineurs, 5 à 4970 Stavelot

privacy@ardenne-prevoyante.be

 

 

Previous page: Contact
Next page: Deutsch