Bescherming van de klant

MiFID

Op 30 april 2014 trad de Twin Peaks-Wet in werking. Een aantal van de principes van de Europese MIFID-richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten, die reeds binnen de banksector in voege was, zal voortaan ook voor de verzekeringssector gelden.

Deze nieuwe wetgeving legt de verzekeringsmaatschappijen en  verzekeringstussenpersonen gedragsregels en beroepsvereisten op die de klanten bijkomend moeten beschermen.

Die voorschriften hebben betrekking op het fundamentele principe dat stelt dat verzekeraars en verzekeringstussenpersonen zich loyaal, billijk en professioneel moeten inzetten voor de belangen van hun klanten.

Om L'Ardenne Prévoyante beter te leren kennen, voegen we hieronder een fiche toe die allerhande algemene informatie over de maatschappij bevat.
=> Informatiefiche

Een van de nieuwe verplichtingen voor verzekeraars bestaat erin dat zij een beleid moeten invoeren dat belangenconflicten moet verhinderen. U kunt hier het beleid inzake beheer van belangenconflicten dat L’ Ardenne Prévoyante implementeerde raadplegen.

Klachtenbeheer

De dienst "Consumentenbescherming en klachten behandeling" is binnen L’Ardenne Prévoyante belast met de behandeling van eventuele klachten van klanten.
Bent u niet tevreden over onze diensten, stuur uw klachten dan rechtstreeks naar:


L'Ardenne Prévoyante
Dienst Consumentenbescherming
Avenue des Démineurs, 5
4970 Stavelot

of naar het volgende e-mailadres: protection@ardenne-prevoyante.be

Previous page: Contact
Next page: Deutsch