Voorstelling

Doel van L'Ardenne Prévoyante - opgericht op 25 januari 1914 - was om de gebouwen en roerende goederen van de inwoners van Stavelot te beschermen tegen brand.

In de loop der jaren diversifieerde L’Ardenne Prévoyante haar activiteiten. Vandaag is de maatschappij erkend voor alle BOAR-takken (Brand, ongevallen, aanverwante risico's) en Leven.

Verknocht aan de streek draagt L’Ardenne Prévoyante actief tot de economische en culturele ontwikkeling bij.

Voortdurend paste L’Ardenne Prévoyante zich aan de ontwikkelingen op de Verzekeringsmarkt aan, met als enige doel haar klanten beter te dienen.

Onveranderlijk trouw aan deze doelstelling besliste L’Ardenne Prévoyante heel bewust om haar producten uitsluitend te commercialiseren via het netwerk van zelfstandige makelaars en enkel samen te werken met de meest professionele onder hen.

Zo slaagt L’Ardenne Prévoyante erin om in nauwe samenwerking met haar zelfstandige makelaars de verzekerde een oplossing aan te reiken waarbij product en probleem optimaal op elkaar zijn afgestemd.

Het vestigingsbeleid van L’Ardenne Prévoyante en haar verbondenheid met de grootse verzekeringsgroep ter wereld laten geen twijfel over de positionering van de verzekeraar bestaan: verregaande nabijheid en internationale armslag.

Dankzij haar uiteenlopende troeven (haar opvatting over verzekeringen, positionering en menselijke dimensie) wist L’Ardenne Prévoyante de vele uitdagingen waarmee ze in het verleden werd geconfronteerd het hoofd te bieden; iets wat L’Ardenne Prévoyante ook op haar toekomstige Markt nastreeft.

Vorige pagina: Nederlands
Volgende pagina: Producten